Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op kweekkooi.be shop aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door kweekkooi.be schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van kweekkooi.be .
1.4 kweekkooi.be is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met kweekkooi.be komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. 
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@kweekkooi.be 
2.3 Het product mag tot maximaal tien dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat, ongebruikt en niet beschadigd is. 

2.4 Er moet op voorhand een mail verzonden worden naar info@kweekkooi.be waarom en wanneer de goederen geretourneerd worden.

2.5 De retourkosten zijn ten laste van de koper.

2.6 Het aankoopbedrag van het artikel zal ZONDER de verzendkosten binnen de 5 werkdagen na ontvangst goederen worden teruggestort aan de koper.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op kweekkooi.be zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief eventuele verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van kweekkooi.be  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via kweekkooi.be kan op de volgende wijze worden betaald: - overschrijving voor verzending tegen afgesproken tarief of cash en bancontact bij afhaling.
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, kostprijs per pakket is afhankelijk van het gewicht en afmetingen, standaardpakket is 8.50€ voor Belgie en 12.10€ voor Nederland (indien pakket maximum 100cm hoog x b50x 50cm is en minder dan 20kg weegt) . indien het pakket groter is dan deze afmetingen (vb fronten van 100 of 120cm ) is er een meerprijs van 4€ per pakket.

4.3 Het mimimum aankoopbedrag om goederen te verzenden is 30€ incl. btw , (excl verzendkost)  onder dit bedrag worden GEEN goederen verzonden.

4.4 Indien het gewicht en /of de afmetingen  van het order buiten de standaardafmetingen valt voor pakketdienst zal U hiervan op de hoogte gebracht worden.

      In dit geval zal U een voorstel ontvangen om de goederen in 2 of meerdere pakketten te verzenden, de meerkost zal dan ook eerst worden doorgegeven.

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. kweekkooi.be streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst betaling te leveren.

5.2 Bij geen of onvoldoende voorraad zal U hiervan via mail op de hoogte gebracht worden.


Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal tien dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gebracht product vindt plaats binnen tien dagen na ontvangst.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 kweekkooi.be  is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van kweekkooi.be 
7.4 Als kweekkooi.be om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.